søndag 31. januar 2016

Uke 1-4 Grafikk

  • Linotrykk
Linoleumstrykk, også kalt linoleumssnitt, linosnitt eller bare lino, er en enkel grafisk trykketeknikk. Linoleumstrykk er også betegnelse for selve avtrykket, det vil si det grafiske bladet eller bildet. Trykkplaten består av et stykke linoleum, der en skjærer vekk det som ikke skalfarges og gjengis på det ferdige trykket. Den myke lineoleumsplaten tåler maksimalt 30-50 avtrykk. En kan bruke flere farger, men motiver i svart-hvitt er vanligst.
  • Prosessen
 1) Ført tok jeg bilder av dør, når jeg var på tur. En av de bildene som jeg likte mest var dør med Klimts tegning på. Da tok jeg dette bildet og redigert i Photoshop. Bildet ble tatt med mobilen(Sony Xperia Z3).2) Deretter skrever vi ut bildet på A5 ark. Vi tar linolium og setter på den blåpapir og bildet over. Så går vi på linjer og får bildet på lino.

Etterpå skjærte vi ut linjene. Da tar vi og maler den og ved hjelp av trykkemaskin får vi bildene på papir eller blad som kunne være god bakgruynn. Vi brukte forskjellige farger. Etter hver trykk skulle vi vaske linoen for å ta andre farger.


  • Resultatt

                             
                         


           Egenvurdering:

Det var ganske interessant oppgave, jeg lærte masse nytt for meg. Før viste jeg ikke hva er linotrykk, grafikk og hvordan gjør vi det. I de ukene som vi har jobbet fikk jeg vite alt det og er ganske inponert. Det var god trening og lærerik oppgave. Fra første gang fikk jeg ikke så gode resultater, det var vanskelig å skjære på linjene og lit farlig. Første dagen fikk jeg med instrumenten på håndet, men jeg fortsettet å prøve på nytt til jeg fikk det til. Jeg hadde valgt ganske vanskelig skisse for bildet mitt og det var enda vanskligere for meg, det kom problemmer ved valg av farger og bakgrunnpapir. Men til slutt fikk jeg slike resultater som jeg er veldig glag i :D. Er stolt av meg og fornøyd med det hva jeg har gjort.